92. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Osmo Forssell: Pääkirjoitus kotimarkkinoista (s. 3) 

ARTIKKELEITA
Heikki Koskenkylä: Rahalaitosten tulevaisuuden näkymiä (s. 5)
Matti Sihto: Aktiivinen työvoimapolitiikka – Strategia, sen kehitys ja merkitys joukkotyöttömyyden vallitessa (s. 14) 

VÄITÖKSIÄ
Markku Kotilainen: Valuuttaunioni makrotaloudellisesta näkökulmasta (s. 37)
Pertti Haaparanta: Markun markka ja muiden killingit – väitöskirja valuutta-alueiden teoriasta (s. 42)
Matti Estola: Talouden dynamiikkaa klassisen mekaniikan välinein (s. 46)
Boris Ovsievich: Väitöskirja klassisen mekaniikan ja talouden dynamiikan yhteydestä (s. 50)
Matti Heimonen: Väitöskirja klassisen mekaniikan ja talouden dynamiikan yhteydestä (s. 52)
Esa Jokivuolle: Kolme esseetä rahoituksen alueelta (s. 55) 

ESITELMIÄ
Arja Alho: 111-vuotiaalle Kansantaloudelliselle Yhdistykselle (s. 59)
Heikki Palm: Eläkepolitiikan kannustinvaikutukset ja vaikutukset kansantalouteen (s. 63)
Kari Puro: Näkökohtia ETLAn mallista – kommentti Heikki Palmille (s. 83)
Seppo Honkapohja: Odotukset ja oppimisprosessit taloustieteen tutkimuskohteena (s. 85) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Tuomas Larjavaara: Muuttuva viennin rahoitus (s. 92)
Heikki Koskenkylä: Onko suurtyöttömyyden ongelmaan ratkaisua? (s. 100)
Jaakko Kiander: Vastaus Heikki Koskenkylälle (s. 105) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jussi Linnamo: Kansalaiskasvattajasta kasinoksi (s. 107)
Kari Alho: EU-pohdintoja Ruotsista (s. 111)
Jari Kaivo-oja: Yhdysvaltalaisnäkökulma kansainvälisen talouden teoriaan ja maailmantalouden
viimeaikaiseen kehitykseen
(s. 118)
Jorma Sappinen: ”Positiivisen” taloustieteen klassikko (s. 121)
Jaakko Kiander: Miten Euroopan työttömyys puolitetaan? (s. 124) 

LYHYESTI
Krugman seuraava Jahnsson-luennoitsija (s. 127)
Nimityksiä (s. 127)
Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokous ja uudet toimielimet (s. 127) 

TIEDOKSI (s. 128) 

CONTENTS IN ENGLISH (s. 132)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1996