91. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Riitta Hjerppe ja Vappu Ikonen: Taloushistoria – hauskaa ja hyödyllistä (s. 3) 

ARTIKKELIT
Jon Hirvilahti ja Jaakko Autio: Vuoden 1926 valuuttakurssiratkaisun tarkastelu (s. 5)
Riitta Hjerppe ja Vappu Ikonen: "The only honest thing to do" – sotavelat, Suomi ja Hooverin moratorio 1931 (s. 15)
Antti Kuusterä: 1920- ja 1930-lukujen korkopolitiikka ja säästöpankit (s. 29)
Kaarlo Jännäri ja Heikki Koskenkylä: Suomen Pankkikriisin syiden tarkastelua (s. 39)
Risto Vaittinen: Hinnan määräytyminen eri toimialoilla Suomessa (s. 55)
Mika Linden: Elintarvikemyymälöiden hinnanasetanta ja kilpailullisuus (s. 64)
Tor Eriksson ja Markus Jäntti: Työntekijöiden liikkuvuus ja ansiotulot (s. 71) 

VÄITÖKSIÄ
Pasi Holm: Vertikaalinen integraatio ja epätäydellinen kilpailu kansainvälisillä hyödykemarkkinoilla (s. 83)
Tapio Palokangas: Väitöskirja kansainvälisestä kaupasta ja veropolitiikasta (s. 87)
Mika Ihamuotila: Yrityksen omistus, pääomarakenne ja investoinnit (s. 89)
Eva Liljeblom: Väitöskirja omistajan diversifioinnin vaikutuksesta yrityksen pääomarakenteeseen ja investointeihin (s. 93)
Jaakko Kiander: Työmarkkinoiden jäykkyydet eivät selitä työttömyyttä kokonaan (s. 96)
Mikko Puhakka: Väitöskirja työn taloustieteestä (s. 99)
Klaus Kultti: Etsintä- ja satunnaiskohtaamismallit vaihdannan analyysissa (s. 101)
Birgit Grodal: Kontribuutio rahateorian perusteisiin (s. 103)
Tuomas Saarenheimo: Teknologinen kehitys taloustieteen tutkimuskohteena (s. 106)
Rune Stenbacka: Väitöskirja teknologisista innovaatioista (s. 110)
Pekka Tiainen: Taloudellisen kasvun tekijät Suomessa vuosina 1900–1990 (s. 113)
Pentti Vartia: Kasvutilinpitoa suomalaisittain (s. 118) 

ESITELMIÄ
Mihály Simai: Maailman kauppajärjestö muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä (s. 121) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Rita Asplund: Teollisuustyöntekijöiden ylityöt (s. 127) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Mika Widgrén: Itärintamalta ei mitään uutta: EVAn hapuilevat ensiaskeleet 1996 konferenssiin (s. 136)
Hannu Tanninen: Korporatismi ja makrotalouden tehokkuus (s. 141)
Pertti Haaparanta: Markan tapporaha (s. 145)
Pekka Mäkelä: Instituutioiden talouspolitiikka (s. 151) 

LYHYESTI
Kansantulomitali prof. Osmo Forssellille
Nimityksiä
Kuulumisia KAVAsta
Muutoksia KAK:n toimituksessa ja KTY:n johtokunnassa

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1995