90. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Mika Widgrén: Suvereenina Euroopassa (s. 3) 

ARTIKKELEITA
Juha Tarkka: Ulkoisten tekijöiden merkitys Suomen talouskriisissä (s. 5)
Hannu Tervo, Hannu Niittykangas ja Tuomo Nenonen: Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen lähialueilla (s. 18) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Kyösti Pulliainen, Erkki Koskela, Jouko Ylä-Liedenpohja ja Arto Kokkinen: Kansantaloustieteen alan kehittämisprojektin ehdotus korkeakouluneuvostolle alan koulutuksen järjestämisestä maassamme (s. 30)
Matti Pohjola: Kansantaloustieteen laitosten tehokkuusvertailu (s. 38)
Visa Heinonen ja Mika Panzar: Pragmaattiseen talouspolitiikkaan korporaatioiden maailmantaloudessa – John Kenneth Galbraithin haastattelu (s. 41)
Pertti Haaparanta: Yöt, työt, tytöt (s. 47)
Juha Kettunen: Järjestelmä ohjaa työttömien työllistymistä (s. 51)
Rita Asplund: Työvoiman tiedot ja taidot talouden tärkein rakennuskivi (s. 53)
Antti Suvanto: Tutkimus valuuttakaupan mikroteoriasta (s. 57)
Kai Torvi: Yrityskohtaisista palkkaeroista ja talouden tehokkuudesta – kommentti Pertti Haaparannalle (s. 60)
Erkki Pihkala: Kansantaloustieteen loppu? – Keynesiläisyyden vihreistä rajoitteista (s. 62) 

ESITELMIÄ
Tanja Kirjavainen ja Heikki A. Loikkanen: Julkisten palvelujen arviointi – esimerkkinä lukiot (s. 66)
Seija Ilmakunnas: Julkisten palvelujen arviointi – esimerkkinä lukiot: kommentti (s. 80)
Kari Pitkänen: Julkisten palvelujen arviointi – esimerkkinä lukiot: kommentti (s. 83)
Tuire Santamäki-Vuori: Onko massatyöttömyydestä irtipääsyä? (s. 87)
Simo Pinomaa: Suomen työmarkkinat murroksessa – kommentti Tuire Santamäki-Vuorelle (s. 98) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Martti Hetemäki: On uuden talousteorian aika? (s. 102)
Seija Parviainen: Manifesti suurille ikäluokille ja hyvinvointivaltiolle (s. 108)
Pekka Mannonen: Euroopan valuuttayhteistyö ja kultakanta (s. 113)
Heikki Taimio: Moderni kansantaloustieteen alkeisoppikirja (s. 119) 

LYHYESTI (s. 123)
Muutoksia Aikakauskirjan toimituksessa
Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Säätytalolla 16.2.
Ekonomistien liikkeet
Yksi pulla pelistä pois: rahapolitiikan ankkurit kateissa
Presidenttipörssi Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella
Microsimulation ja Public Policy Conference
Eino H. Laurila -kansantulomitali 

TIEDOKSI (s. 128) 

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ (s. 129) 

KIRJOITTAJAT (s. 134)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1994