88. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Juhana Vartiainen: Setelirahoitus ja SKOP (s. 3) 

ARTIKKELEITA
Timo Löyttyniemi: EY:n direktiivit ja osakesarjojen hintaerot (s. 4)
Pekka Ahtiala: Rahataloudellinen integraatio ja Suomi (s. 9)
Heikki Loikkanen ja Sinikka Salo: Asuntomarkkinoiden toiminnan edistäminen (s. 14)
Juhana Vartiainen: Jarruttaako työttömyys palkkojen nousua? (s. 31)
Jaana Kurjenoja: Voivatko palkat määritellä työtehon? – Tehokkuuspalkkahypoteesi työn tuottavuuden selittäjänä (s. 38) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Visa Heinonen: Talous, instituutiot ja kulttuuri – Philip Mirowskin haastattelu (s. 50)
Timo Löyttyniemi: Yritysten pääomarakennepäätökset (s. 64)
Martti Hetemäki: Avoimen talouden veropolitiikasta (s. 68)
Pertti Haaparanta: Laitos, joka osasi sanoa EY (s. 71)
Reino Hjerppe: Integraation taloudellisten vaikutusten arvioinnista (s. 77)
August Leppä: Metodologisiin ongelmiin ei pidä kompastua (s. 83)
Ilkka Kajaste: Ekonomisteilta ei saa selvää vastausta (s. 87)
Jouko Ylä-Liedenpohja: Jatkotutkintovaatimusten ja KAVAn kurssitarjonnan yhteensovittaminen (s. 90) 

ESITELMIÄ
Veli Sundbäck: Ehtiikö Suomi ajoissa eurojunaan (s. 95)
Samuli Skurnik: Eurojuna ja elintarviketalous (s. 97)
Peter Boldt: Arvio integraatiovaihtoehdoista ja niiden taloudellisista eroista (s.103)
Erik Forsman: Eurojuna ja teollisuus (s. 109)
Pekka Morri: Käytännön kokemuksia tulopolitiikasta (s. 111)
Arto Ojala: Tulopoliittinen päätöksenteko modernisoitava (s. 116)
Markku Wallin: Tulopoliittisen järjestelmän remonttiin ei perusteita (s. 118)
Voitto Ranne: Tulopolitiikan vaihtoehdot (s. 120)
Taisto Turunen: Energiapolitiikan painotukset muuttuvat (s. 122)
Osmo Soininvaara: Tarvitaanko Suomessa ydinvoimaa? (s. 125)
Pentti Sierilä: Realiteetit on hyväksyttävä (s. 128) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jussi Linnamo: Perestroikan poukkoilevat polut (s. 129)
Osmo Kuusi: Evoluutioteoriaa ekonomisteille (s. 131)
Barbara Zarniawska-Joerges: Kuinka tutkia yhteiskunnallisia organisoitumisprosesseja? (s. 134)
Jouko Ylä-Liedenpohja: Avotalouden veroteoriaa (s. 138) 

LYHYESTI (s. 148)
Muutoksia kansantaloudellisen aikakauskirjan toimituksessa ja toimitusneuvostossa sekä Kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokunnassa
Kansantaloustieteen päivillä Oulussa runsas osanotto
Pertti Kukkosen juhlaseminaari
Suomen Akatemia ei usko kansainväliseen Finnish Economic Papersiin
EY-keskustelun mutkikkaat vaiheet
VATT selvitteli EY-jäsenyyden vaikutuksia
Yksityistäminen: aate, joka voittaa alaa
Economist vertailee Harvardia ja Cambridgea  

TIEDOKSI (s. 155) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 161) 

KIRJOITTAJAT (s. 164)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1992