87. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Arvi Leponiemi: Ruokkiiko viisi prosenttia työvoimasta koko kansan? (s. 3) 

ESITELMIÄ
Lauri Kettunen: Suomen maatalouspolitiikka – miten tähän on tultu? (s. 5)
Antero Tuominen: Miksi maatalouspolitiikan suunta on käännettävä – kansainväliset ja kotimaiset muutostarpeet (s. 12)
Ewa Rabinowicz: Säännöstelyn purkaminen Ruotsin tapaan (s. 15)
Heikki Haavisto: Maatalouspolitiikka ja maatalous (s. 22)
Leena Simonen: Maatalouspolitiikka ja kuluttaja (s. 26)
Peter Fazer: Maatalouspolitiikka ja elintarviketeollisuus (s. 28) 

ARTIKKELEITA
Pentti Pikkarainen: Valuuttakorijärjestelmä – mitä se todellisuudessa merkitsee? (s. 30)
Anne Brunila: Kilpailunrajoitukset – kilpailupolitiikan iso paha susi? (s. 38)
Jouko Ylä-Liedenpohja: Rajaveroasteet ja verouudistus (s. 50)
Risto Vaittinen: Huomioita maatalouden tukipolitiikasta Suomessa (s. 63)
Petteri Hahle: Bruttokansantuotteen muutosten ennustaminen siirtofunktiomallin avulla (s. 71) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Alan S. Blinder: Talouspoliittinen neuvonanto – kysyntä ja tarjonta (s. 80)
Erkki Koskela: Säästämisasteesta sekä pääomavoitoista ja -tappioista (s. 91)
Pentti Vartia: Jos säästäminen määritellään nettovarallisuuden muutoksena, niin säästäminen määritellään nettovarallisuuden muutoksena (s. 93)
Erkki Koskela: Vielä säästämisasteesta sekä pääomavoitoista ja -tappioista (s. 95)
Rauli Svento: Kulutusfunktiotutkimuksen nykytila ja kehitysnäkymät (s. 96)
Pasi Holm, Seppo Honkapohja ja Erkki Koskela: Työnantajan sosiaaliturvamaksujen kohtaantovaikutuksen arvioinnista (s. 98)
Jukka Lassila: Tietokanta täydentää ETLAn tietotarjontaa (s. 101) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Tor Eriksson: Väitöskirja asuntomarkkinoiden toiminnasta (s. 107)
Erkki Koskela: Väitöskirja kotitalouksien kulutuskäyttäytymisestä Suomessa (s. 110)
Erkki Koskela: Puuntarjonnan käyttäytymisen teoriaa ja empiriaa Ruotsista (s. 112)
Jussi Linnamo: Johdatus vanhaan pörssiin (s. 114) 

LYHYESTI (s. 116)
Kansantaloudellisen Yhdistyksen asioita
VATT laati toimintasuunnitelman
Kiivas polemiikki Lapin virantäytöstä
Korpinen kirjoitti taiteesta sijoituskohteena
Työväen taloudellinen tutkimuslaitos täytti 20 vuotta
Nimityksiä
Maksakaa matkanne, ekonomistit! 

TIEDOKSI (s. 121) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 128) 

KIRJOITTAJAT (s. 134)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1991