86. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Jussi Linnamo: Irrationaalisen päätöksenteon ihanuus (s. 3) 

ESITELMIÄ
Paavo Okko: Näkökulmia julkisen sektorin tehokkuusvaikutukseen (s. 5)
Tuovi Allén: Suomen julkinen sektori tänään – hyvinvointivaltioko kansalaisten turvana? (s. 10)
Juhani Kivelä: Julkisen sektorin tuottavuus ja siihen vaikuttaminen (s. 19)
Pertti Ahonen: Julkisen sektorin tavoitteet ja tuottavuus (s. 25)
Jan-Otto Andersson: Hyvinvointivaltion kolme vaihtoehtoista tulevaisuutta (s. 31)
Pekka Korpinen: Hyvinvointivaltion tulevaisuus (s. 35)
Heikki Oksanen: Näkökulmia sosialististen maiden talousuudistuksiin (s. 39)
Andres Root: Syntyykö Virossa i(h)me? (s. 50) 

ARTIKKELEITA
Seppo Honkapohja: Kilpailupolitiikka ja strategisen kilpailun teorian uudet suuntaukset (s. 54)
Uno Mereste: Neuvostoliiton talous ja Viron talousreformi (s. 62)
Antti Talvitie ja Catharina Sikow: Tienrakennusteknologian analysointi translog-kustannusfunktiolla (s. 68) 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Juha Tarkka: Rahan reaalipoliitikko – Klaus Wariksen haastattelu (s. 79)
Pentti Forsman ja Tapio Peura: Mikä on oikea kuva Suomen vientimenestyksestä? (s. 92)
Johnny Åkerholm: Onko rahoitusmarkkinoiden vapautuminen ongelmiemme syy? (s. 95)
Pekka Sauramo: Näkökohtia suomalaisesta valuuttakurssipoliittisesta keskustelusta ja tutkimuksesta (s. 102)
Ilmo Pyyhtiä: Yritysten investointisuunnitelmien toteutuminen (s. 106) 

KIRJA-ARVOSTELUJA
Pertti Haaparanta: Väitöskirja valuuttakurssipolitiikasta – omaperäisen suomalaisen tutkimustradition jatkoa (s. 110)
Erkki Koskela: Väitöskirja yritysten investointisuunnitelmien toteutumisesta (s. 112)
Pasi Ahde: Punainen tupa Euroopan reunalla (s. 113)
Jussi Linnamo: Utopia vapaista, hyvistä ihmisistä (s. 115)
Erkki Koskela: Monipuolista tietoa palvelujen ulkomaankaupasta (s. 116) 

ENGLISH SUMMARIES (s. 118) 

EKONOMISTIT ASIALLA (s. 123)
Kansantaloudellisen Yhdistyksen asioita
Suomen Akatemia kohtelee nuivasti Yhdistystä
KOP juhlisti 100-vuotistaivaltaan perustamalla rahataloudellisen säätiön alan jatkokoulutuksen tukemiseen
Kansantaloustieteen päivät Lahdessa
Dosenttiopetus Helsingin yliopiston Kansantaloustieteen laitoksella
Suomi mukaan EY:n taloustieteen ohjelmaan
Kesäkursseja jatko-opiskelijoille
Turun Eurooppa-instituutti avasi Akatemian
Talousjournalismi arvostelun kohteena
SITRAn kurssi taloustoimittajille
Urpo Kivikarista kunniakonsuli
Pekka Korpinen Namibian hallituksen neuvonantajaksi
Suomen Tilastoseura täyttää 70 vuotta
”Miten talous teillä oikein toimii?” 

TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA (s. 128)

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA (s. 129)

TIETOJA JULKAISTUISTA KESKUSTELUPAPEREISTA (s. 129)

TIETOJA HYVÄKSYTYISTÄ OPINNÄYTTEISTÄ (s. 130)

KIRJOITTAJAT (s. 131)

KANSANTALOUDELLISEN AIKAKAUSKIRJAN PALVELUKORTTI (s. 132)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1990