Call for Papers
Finnish Economic Association
XXXVI Annual Meeting
Kuopio 13.–14.2.2014

 

Taloustieteellinen Yhdistys järjestää XXXVI Kansantaloustieteen päivät Kuopiossa 13.–14.2.2014. Esitykset kaikilta taloustieteen osa-alueilta ovat tervetulleita. Alustajiksi aikovia pyydämme lähettämään lyhyen tiivistelmän tutkimuksestaan 13.12.2013 mennessä Taloustieteellisen Yhdistyksen nettisivuilla olevaa lomaketta käyttäen.

Kokonaisia istuntoja (alustajat ja kommentaattorit) koskevat ehdotukset pyydetään lähettämään Taloustieteellisen Yhdistyksen sihteerille (sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi). Myös kyseisten ehdotettujen istuntojen papereiden tiivistelmät pyydetään lähettämään Taloustieteellisen Yhdistyksen nettisivuilla olevaa lomaketta käyttäen 13.12.2013 mennessä.

Hyväksytyt paperit tulee lähettää 6.2.2014 mennessä kunkin istunnon esiintyjille, kommentaattoreille ja puheenjohtajalle. Esityskieliä päivillä ovat suomi ja englanti (kalvot englanniksi). Kullekin esitykselle järjestetään kommentaattori, minkä vuoksi erityisesti jatko-opiskelijoita kannustetaan esittämään tutkimuksiaan ja hyödyntämään rakentavaa palautetta. Esiintyjät ovat velvollisia toimimaan myös kommentaattorina osoitetulle paperille.

Kansantaloustieteen päivien Plenum- esitelmän pitää Professori Kjetil Storesletten (University of Oslo).

Lisätietoa päivistä löytyy Taloustieteellisen Yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta: https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/kt-paeivaet2/lisaetietoja.html

Lisätietoja:

Sihteeri Emmi Martikainen

HECER, PL 17
00014 Helsingin yliopisto
Puh: +35844 3818 674

Sähköposti: sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/

 

 

Call for Papers
Finnish Economic Association
XXXVI Annual Meeting
Kuopio 13.–14.2.2014


The XXXVI Annual Meeting of the Finnish Economic Association will be held in Kuopio on February 1314, 2014. Theoretical and empirical papers in all areas of economics are welcome. Abstracts of the proposed papers should be submitted by December 13, 2013 using the submission form on the Association’s web page.

Proposals for complete sessions should be emailed by the proposed session organiser to the Association’s secretary (sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi). Abstracts of the papers for proposed sessions should also be submitted by December 13, 2013 using the submission form on the Association’s web page.

A complete version of accepted papers must be sent to the speakers, commentators and the chair of the session on February 6, 2014 at the latest.

The plenary lecture will be given by Prof. Kjetil Storesletten (University of Oslo).

Information and submission instructions in English are available on the Association’s web page:

https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/kt-paeivaet2/lisaetietoja.html

Information:

Secretary Emmi Martikainen

HECER, P.O. Box 17
00014 University of Helsinki
Tel: +35844 3818 674

Email: sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/

 

Call for Papers