Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1990

86. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSJussi Linnamo: Irrationaalisen päätöksenteon ihanuus (s. 3)  ESITELMIÄPaavo Okko: Näkökulmia julkisen sektorin tehokkuusvaikutukseen (s. 5)Tuovi Allén: Suomen julkinen sektori tänään – hyvinvointivaltioko kansalaisten turvana? (s. 10)Juhani Kivelä: Julkisen sektorin tuottavuus ja siihen vaikuttaminen (s. 19)Pertti Ahonen: Julkisen sektorin

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1990

86. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSJussi Linnamo: Taloudellisten instituutioiden uskottavuus (s. 137)  ESITELMIÄPertti Sorsa: Väestö- ja työvoimakehityksen taloudellisia vaikutuksia 1990-luvulla (s. 139)Matti Aura: Puheenvuoro (s. 146)Matti Virén: Puheenvuoro (s. 147)Pekka Ylä-Anttila: Investoinnit, kasvu ja talouden tasapaino: pohjoismainen näkökulma (s. 148)August Leppä: Puheenvuoro (s.

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1990

86. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSJussi Linnamo: Yksityistämisen jalo taito (s. 253)  ARTIKKELEITA Tor Eriksson: Työvoima, työajat ja työpanos tulevaisuudessa (s. 255)Juhana Hukkinen: Suomen vientimenestys Neuvostoliiton markkinoilla (s. 268)Erkki Koskela: Kotimainen säästäminen, rahoitusmarkkinat ja veropolitiikka (s. 285)Jukka Pekkarinen: Muutos ja pysyvyys Suomen talouspolitiikan

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1990

86. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSJussi Linnamo: Rationaalisuus ja markkinat (s. 3)  ESITELMIÄMatti Louekoski: Vuoden 1991 budjettiesitys (s. 371)Alexander Lamfalussy: Kansainvälinen rahoitusintegraatio, ulkoinen tasapaino ja rahoitusalan vakaus (s. 379)  ARTIKKELEITA James W. Kolari: Onnettomuus rahoitustoimialalla – Yhdysvaltain säästö- ja luottolaitosten kriisi (s. 388)Seppo

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1991

87. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSArvi Leponiemi: Ruokkiiko viisi prosenttia työvoimasta koko kansan? (s. 3)  ESITELMIÄLauri Kettunen: Suomen maatalouspolitiikka – miten tähän on tultu? (s. 5)Antero Tuominen: Miksi maatalouspolitiikan suunta on käännettävä – kansainväliset ja kotimaiset muutostarpeet (s. 12)Ewa Rabinowicz: Säännöstelyn purkaminen Ruotsin

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1991

87. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSArvi Leponiemi: Mitä akateeminen Eurooppa tutkii? (s. 267)  ESITELMIÄPertti Voutilainen: Miksi investoida ulkomaille? (s. 141)Kari Alho: Korkeat kustannukset deindustrialisoivat Suomea (s. 146)Pertti Haaparanta: Suorat sijoitukset ja Euroopan yhdentyminen (s. 149)Helvi Kinnunen: Ulkomaiset investoinnit ja kotimaantalous (s. 154)Pirkko Lammi:

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1991

87. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSPertti Haaparanta: Itsepähän päätettiin (s. 267)  ESITELMIÄRaimo Sailas: Kuntien talous totuuden edessä (s. 268)Leif Engfelt: Puheenvuoro: Kuntien menorasitusta purettava (s. 274)Matti Virén: Puheenvuoro: Kuntien talous uusille urille (s. 276)Jukka Rantala: Työeläkejärjestelmä – riittävätkö rahat? (s. 279)Risto Kausto: Puheenvuoro:

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1991

87. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSArvi Leponiemi: Baltia tarvitsee visioita, koulutusta ja pääomia (s. 409)  ESITELMIÄIiro Viinanen: Vuoden 1992 budjettiesitys (s. 411)Tuire Santamäki-Vuori: Deflatorinen talouspolitiikka syventää kriisiä (s.417)Pertti Kukkonen: Kansantalouden rakenteen vinoutuma on korjattava (s. 422)  ARTIKKELEITA Jaakko Pehkonen: Empiiriset palkkayhtälöt – tuloksia

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1992

88. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSJuhana Vartiainen: Setelirahoitus ja SKOP (s. 3)  ARTIKKELEITATimo Löyttyniemi: EY:n direktiivit ja osakesarjojen hintaerot (s. 4)Pekka Ahtiala: Rahataloudellinen integraatio ja Suomi (s. 9)Heikki Loikkanen ja Sinikka Salo: Asuntomarkkinoiden toiminnan edistäminen (s. 14)Juhana Vartiainen: Jarruttaako työttömyys palkkojen nousua? (s.

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1992

88. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSArvi Leponiemi: Sosialistiset organisaatiot Venäjällä ovat kuolleet – mutta eivät sosialistiset arvot (s. 169)  ARTIKKELEITAIlkka Kajaste: Suomen teollisuus, takaisin puuhunko? (s. 171)Heikki Koskenkylä: Mihin SKOP kompastui – SKOP- ja OKO-pankkien vertailua 1984–1990 (s. 179)Pertti Haaparanta: Tarkkaa markkaa, kirvesvartta