22.8.2011 Iltapäiväseminaari

Taloustieteellinen Yhdistys järjesti yhdessä Yrjö Jahnssonin säätiön kanssa 22.8.2011 iltapäiväseminaarin Finanssipolitiikan instituutiot ja säännöt 13:00-14:00 Professori Lars Calmfors (Tukholman yliopisto) ” What can independent fiscal institutions do? ” 14:30-15:30 Professori Torben M. Andersen (Aarhusin yliopisto) ” Fiscal policy councils and

22.3.2011 Seminaari

Taloustieteellinen Yhdistys järjesti maaliskuussa seminaarin, jossa esiintyy Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö, VTT Tuomas Sukselainen. Esitystä kommentoi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja, KTT Tarmo Valkonen. Tuomas Sukselainen: ” Julkisen talouden haasteet pitkällä aikavälillä” Tarmo Valkonen:  kommentointi

Paneelikeskustelu 9.6.2000 talouspoliittisessa foorumissa

Keskusteluosuus Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja SITRAn Talouspoliittisessa paneelissa 9.6.2000. Julkaistu Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 3/2000. Käännös: Manu Heikkonen Toimittanut: Roope Uusitalo Jaakko Pehkonen, professori, Jyväskylän yliopisto: Hyvinvointivaltio, valtiontalouden tasapaino ja mahdollisimman alhainen verotus vaativat korkeaa työllisyysastetta. Tällä hetkellä työllisyysaste on liian alhainen

Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä 9.6.2000 panelistien aloituspuheenvuorot

Julkaistu Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 3/2000 Käännös: Manu Heikkonen Toimittanut: Roope Uusitalo Martti Hetemäki: Puututtava talouskehityksen riskitekijöihin Pentti Pikkarainen: Toimintaympäristö muuttunut, kilpailukykyä voidaan parantaa rakenneuudistuksilla Jussi Mustonen: Tuloratkaisut liian kalliita keskivertotoimialoilla Tuire Santamäki-Vuori: Veroale tärvelee kilpailukyvyn Vesa Vihriälä: Sidotaan veronalennukset tulopoliittiseen

Katsaus viimeaikaiseen talouskehitykseen

Michael MussaEconomic counsellorIMF Käännös: Manu Heikkonen Toimittanut: Roope Uusitalo Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja SITRAn Talouspoliittisessa paneelissa 9.6.2000. Julkaistu Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 3/2000. Maailmantalouden kehitys viimeisen puolentoista vuoden aikana on ollut pääpiirteissään valoisaa. Arvioidessamme maailmantalouden näkymiä syyskuussa 1998, Aasian kriisin jälkimainingeissa

Ikääntyneiden aseman parantaminen työmarkkinoilla: tuloksia eurooppalaisesta tutkimusprojektista

Alan WalkerProfessor of Social PolicyUniversity of Sheffield Suomennos Petri BöckermanTiivistelmä alustuksesta Kansantaloudellisen Yhdistyksen seminaarissa 31.10.2000. 1. Johdanto Esitykseni tarkoituksena on raportoida keskeisimpiä tuloksia eurooppalaisesta selvityksestä, jossa tehtiin kattava kyselytutkimus yritysten henkilöstöpolitiikasta. Tutkimukseen sisältyi seitsemän Euroopan Unionin jäsenmaata. Esitykseni koostuu viidestä

Talouspolitiikkakeskustelu – virikettä vai viihdettä?

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2000Toimittanut Seija Parviainen Talousjournalismi oli aiheena Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Taloustoimittajat ry:n yhteisessä seminaarissa 3.2.2000 Helsingin Sanomatalolla. Alustajina ja paneelikeskustelijoina olivat toimittaja Kustaa Hulkko Kauppalehdestä, osastopäällikkö Pentti Pikkarainen Suomen Pankista, ministeri Suvi-Anne Siimes valtiovarainministeriöstä sekä päärahoitusekonomisti Sirpa Wallius MeritaNordbankenista.

Venäjä vaalien jälkeen

Pekka Sutela (Esittävät mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eivätkä edusta Suomen Pankin kantaa.) Esitelmä Kansantaloudellisen yhdistyksen kokouksessa 15. toukokuuta 2000. Otsikossa mainitut vaalit ovat tietenkin Venäjän äskeiset presidentinvaalit, vaikka voitaisiinkin väittää, etteivät ne ole tärkeimmät maan ajankohtaisista vaaleista. Vladimir Putinin valtakauden

Talouspoliittinen paneeli

Kansantaloudellinen Yhdistys ja Sitra järjestivät 9.6.2000 yhteisen Talouspoliittisen paneelin. Tilaisuudessa käytetyt puheenvuorot ovat luettavissa ja tulostettavissa. Ne on myös julkaistu Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 3/2000. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Kansantaloudellisen Yhdistyksen esimies, päärahoitusekonomisti Sirpa Wallius MeritaNordbankenista Ohjelma: Michael Mussa (economic counsellor, IMF):