Tieteen kansallinen termipankki -hankkeen edustajat kutsuvat yhdistyksen jäsenet  Tieteiden taloon (sali 4, Kirkkokatu 6, Helsinki) teemapäivään 9.11.2012 klo 9- 13.
Ilmoittautuminen termipankin koordinaattorille: antti.kanner@helsinki.fi
Lisätietoa: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu

Yhteiskuntatieteilijät ja humanistit termitalkoisiin!
Järjestäjät: Tieteen kansallinen termipankki ja Tieteellisten seurain valtuuskunta
9.11.2012, klo 9-13
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Puheenjohtaja:
Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja, professori Aura Korppi-Tommola

Ohjelma
9.15–9.30 Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtaja, kansleri Ilkka Niiniluoto: Tervetuloa
9.30–10.00 Prof. emer. Lea Laitinen (Helsingin yliopisto): Suomenkielisten termien merkitys: rinnakkaiskielisyys
10.00–10.30 Dos. Tiina Onikki-Rantajääskö ja koordinaattori Antti Kanner (Helsingin yliopisto): Tieteen termipankin esittely
10.30–10.45 Graafinen suunnittelija, WikiMedia Suomen pj. Tommi Kovala: Wiki-maailma
10.45–11.05 Kahvi
11.05–13.00 Suomeksi ja muilla kielillä? Paneeli ja yleisökeskustelu
Puheenjohtaja prof. emer. Auli Hakulinen (Helsingin yliopisto)
Puheenvuorot: prof. Pertti Haaparanta (Aalto-yliopisto, taloustiede), prof. Risto Heiskala (Tampereen yliopisto, sosiologia),)
prof. Anu Koivunen (Tukholman yliopisto, elokuvantutkimus ), aman. Lasse Koskela (Helsingin yliopiston kirjasto), prof. Liisa Häikiö (Tamperen yliopisto, sosiaalipolitiikka, Tiedä suomeksi -hanke
Kommenttipuheenvuorot: tutkimusprof. Jussi Simpura (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), pääsihteeri, dos. Tuomas Lehtonen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura),

9.11.2012 Tieteen termipankki-teemapäivä