Taloustieteellinen Yhdistys järjesti yhdessä Yrjö Jahnssonin säätiön kanssa 22.8.2011 iltapäiväseminaarin

Finanssipolitiikan instituutiot ja säännöt
13:00-14:00 Professori Lars Calmfors (Tukholman yliopisto)
14:30-15:30 Professori Torben M. Andersen (Aarhusin yliopisto)
15:30-16:30 Toimitusjohtaja Sixten Korkman (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos)
16:45-17:00 Professori Pertti Haaparanta (Aalto-yliopisto)
17:00-17:15 Hallintoneuvos Timo Viherkenttä (Korkein hallinto-oikeus)
22.8.2011 Iltapäiväseminaari