Kansantaloudellinen Yhdistys ja Taloustieteellinen Seura yhdistyivät 1.1.2009 Taloustieteelliseksi Yhdistykseksi. Yhdistyminen toteutettiin niin, että KTY jatkaa rekisteröitynä yhdistyksenä, muutti sääntönsä TS:n ja KTY:n yhdessä sopimalla tavalla ja muutti nimensä Taloustieteelliseksi Yhdistykseksi 1.1.2009 lähtien. Taloustieteellisen Seuran varsinainen toiminta lopetettiin 1.1.2009 ja se puretaan vuoden 2009 sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen.

1.1.2009 KTY ja TS yhdistyivät