Vastaava päätoimittaja Antti Suvanto, johtokunnan neuvonantaja

Suomen Pankki
e-mail: antti.suvanto(at)outlook.com
Toimitussihteeri
Ida Peltonen, yliaktuaari
Tilastokeskus
e-mail: kak (at) taloustieteellinenyhdistys.fi
Toimittajat
Marja-Liisa Halko, tutkija
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos PL 21220, 00076 Aalto
e-mail: marja-liisa.halko (at) hse.fi
Ari Hyytinen, professori
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
e-mail: ari.hyytinen (at) jyu.fi
Essi Eerola, johtava ekonomisti
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
PL 1279, 00101 Helsinki
e-mail: essi.eerola (at) vatt.fi